Sjuksköterskan som stängde av respirator riskerar legitimationen

Socialstyrelsen anser att det finns skäl att dra in legitimationen för den barnsjuksköterska som stängde av respiratorn så att en för tidigt född pojke dog på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna.

Socialstyrelsen motiverar sin begäran hos HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, med sjuksköterskans många skrivelser i ärendet, att hon inte anser sig ha begått något som helst fel, hennes uppträdande i kontakter med Socialstyrelsen och hennes agerande vid tidigare incidenter.

Sjuksköterskan fick en varning våren 2009 för att ha gett ett för tidigt föttbarn en för hög koncentration av natriumklorid.

I september samma år var hon inblandad i en lex Maria-anmäld händelse.  Hon skrev fel på en läkemedelslista så att en ordination tiofaldigades vilket ledde till att ett för tidigt fött barn felmedicinerades sex eller sju gånger med biverkningar som följd.

Den gången riktade Socialstyrelsen kritik mot verksamheten för brister i de lokala rutinerna.

Förra våren kom så anmälan om att sjuksköterskan avslutat en livsuppehållande behandling på ett prematurt barn genom att på eget bevåg stänga av respiratorn. 

Underförstått uppdrag

Enligt Socialstyrelsen har både sjuksköterskan och avdelningens överläkare oberoende av varandra sagt att sjuksköterskan inte hade fått i uppdrag att avsluta den pågående behandlingen i respirator.

Sjuksköterskan har dock senare, både i samtal och i skrift med Socialstyrelsen, sagt att hon hade uppfattat att det fanns ett underförstått uppdrag att avsluta behandlingen om hon fick bekräftelse från barnets mamma på att hon hade förstått att barnets liv inte gick att rädda.

I beslutet från slutet av februari i år kritiserade Socialstyrelsen både de ansvariga cheferna och sjuksköterskan.

Allt detta sammantaget har fått Socialstyrelsen att anta att sjuksköterskan inte kan utöva sitt yrke tillfredsställande och att hennes legitimation därför bör återkallas på grund av sjukdom eller liknande. 

Socialstyrelsen vill att sjuksköterskan ska undersökas av en läkare som anvisas  av HSAN.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida