Sjuksköterskor riskerar åtal för låsta dörrar

Sjuksköterskor riskerar åtal för låsta dörrar
Att försöka skydda en patient med hjälp av tvångsåtgärder kan i värsta fall leda till åtal.

Den enskilda sjuksköterska som sätter en sänggrind mot patientens vilja riskerar att bli av med sin legitimation eller åtalas om hon anmäls av patienten eller anhöriga. Det är den yttersta konsekvensen av den nya situation som har uppstått sedan Socialstyrelsens föreskrifter om tvångsåtgärder upphört.

Som vi tidigare har berättat i Vårdfokus strider nu alla tvångsåtgärder inom äldrevården mot lagen, det gäller bland annat sänggrindar, grenbälten, brickbord, kodlås, larmmattor, rörelselarm och stöd på toalettstolen.

Hittills har diskussionen  framförallt handlat om gamla, förvirrade och personer med demens i äldrevården. Men dilemmat finns också inom akutsjukvården. Där är diskussionen på många håll igång om det också är lagstridigt att använda de grindar och larmmattor som används för att hindra förvirrade patienter från att ramla ur sängen eller att gå vilse på sjukhuset.

– Det finns inte något stöd i HSL eller SoL för att vidta åtgärder mot den enskildes vilja, säger Helena Axestam, utredare på Socialstyrelsens avdelning för regler och tillstånd.

Kan förlora legitimationen

Skulle patienten eller anhöriga anmäla sjuksköterskan till Socialstyrelsen kan det bli en ansvarsprövning enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS. Utredningen kan leda till att hon får en disciplinpåföljd eller till och med förlorar sin legitimation.

Anmäls hon för ett brott enligt brottsbalken gör åklagaren en bedömning av om det handlar om olaga frihetsberövande eller tjänstefel. Det går inte att säga generellt vad som krävs för att sjuksköterskan ska åtalas, säger Magnus Bolin, chefsåklagare i Göteborg.

Inga klara gränser

Inte heller Socialstyrelsens jurist Anders Alexandersson kan ge helt klart besked om vad som gäller. Han konstaterar att juridiken rör sig i en gråzon; när sjuksköterskan drar upp sänggrinden mot den förvirrade patientens vilja saknar det lagstöd, men hon har patientens bästa i åtanke.

– Det är en bedömningsfråga. Några klara gränsdragningar finns inte, säger Anders Alexandersson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida