Skånepsykiatrin trotsar Socialstyrelsens förbud mot mobila bälten

För andra gången hotar Socialstyrelsen med föreläggande mot Region Skåne för att psykiatrin använder mobila bälten på otillåtna sätt. Anledningen till att man fortsätter hota i stället för att ge ett föreläggande är att lagstiftningen inte är solklar.

Redan i mitten av oktober förra året krävde Socialstyrelsen att vuxenpsykiatrin i Lund omedelbart skulle sluta använda mobila bälten. I november svarade ledningen att man kommer att fortsätta användningen enligt de riktlinjer som gäller i regionen.

Bälte vid toalettbesök

I dem sägs att mobilt bälte kan användas för att personalen ska slippa lyfta en patient som de hållit fast på golvet till bältessäng.  Då kan patienten i stället gå själv med stöd av personalen.

Det kan också användas på patienter som är fastspända en längre tid, för att de ska kunna gå på toaletten och duscha.

Socialstyrelsen anser att båda användningssätten av mobilt bälte strider mot lagen om psykiatriskt tvång, LPT, som säger att en patient bara får spännas fast kortvarigt med bälte eller liknande anordning om det finns en omedelbar fara för att patienten skadar sig själv eller någon annan.

Tänkt för omedelbar fara

Enligt propositionen bakom lagen är omedelbara farosituationer hastigt uppkomna situationer som inte kan bemästras på annat sätt. Är situationen inte så allvarlig att verklig fastspänning krävs får ingen annan begränsning av rörelsefriheten ske.

Det finns med andra ord inget stöd i lagen för att använda bälte för att flytta en patient som kan medverka själv, skriver Socialstyrelsen i sitt beslut.

Myndigheten känner sig dock inte tillräckligt säker på att den egna tolkningen av lagstiftningen är den rätta för att verkligen utfärda ett föreläggande, med eller utan vite.

– Vi vet inte om vi har tillräckligt på fötterna. Det finns olika tolkningar.  Men vi vill göra en markering, säger Christina Carlsson, sektionschef på Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Malmö.

Skonsamt och humant

Kerstin Lindell, chefläkare i Psykiatri Skåne, har just fått Socialstyrelsens beslut och har ännu inte hunnit sätta sig in i det men säger:

– Första gången gällde ett enskilt fall där vi använde mobilt bälte i en alldeles speciell, extrem situation. Vi är överens med Socialstyrelsen om att det var fel. Kravet på att vi inte bör använda mobila bälten alls behöver vi tänka igenom igen.

Psykiatri Skåne anser att mobilt bälte vid vissa tillfällen är den mest skonsamma och humana lösningen.

– Och vi är inte ensamma om den bedömningen. De på området kunniga människorna bakom det nya lagförslaget om tvångsåtgärder som presenterades i går föreslår att mobila bälten blir tillåtna i vissa situationer. Det är så klart intressant, även det dröjer till 2016 innan det börjar gälla om förslaget blir lag, säger chefläkare Kerstin Lindell.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida