Skarp kritik mot Socialstyrelsens regelverk för organdonation

Skarp kritik mot Socialstyrelsens regelverk för organdonation
Organbristen är stor i Sverige och 2012 ser det ut att bli än färre donatorer jämfört med tidigare år. Arkivbild: Colourbox

Donationsansvariga läkare och sjuksköterskor runt om i landet riktar skarp kritik mot Socialstyrelsen och den osäkerhet som råder kring regelverket för donationer. Antalet donationer hittills under 2012 är det lägsta på tio år och förklaringen är osäkerheten, anser de.

Under årets tre första månader var antalet donatorer endast 28, en extremt låg siffra. Men även i ett längre perspektiv har Sverige få donatorer, mellan 100 och 140 per år.

Det här beror framför allt på otydliga regler kring donationer, hävdar nu Sveriges donationsansvariga läkare och sjuksköterskor i ett brev till Socialdepartementet.

”Regelverket är så oklart att det kraftigt försvårar vårt arbete och tryggheten i processen”, skriver de och kräver en översyn av regelverket med klara besked om vad som får göras och inte.

De donationsansvariga läkarna och sjuksköterskorna är mycket kritiska till Socialstyrelsen och menar att de styrdokument som myndigheten skickat ut för att förtydliga reglerna i stället har haft motsatt verkan och ökat oron.

Osäkerheten gäller hur regelverket kring avslutande av behandling ska tolkas. Ska behandlingen avbrytas så snart som möjligt när den inte längre gagnar patienten – eller ska vården fortsätta under något dygn för att möjliggöra donation.

För att tydliggöra detta behövs en total översyn av regelverket när det gäller möjligheten att vårda för att göra organdonation möjlig, anser de donationsansvariga läkarna och sjuksköterskorna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida