vårdhygien

Smycken och klocka inte okej

Smycken och klocka inte okej
Läkaren får kritik för att han burit klocka och smycken vid undersökning och behandling av patienter. Arkivbild: Mostphotos

En läkare i Skåne kritiseras av Ivo för att han inte följt hygienreglerna när han haft armbandsur och smycken vid undersökning och behandling av patienterna.

Läkaren hade anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, av sin arbetsgivare Region Skåne som påtalade att han inte följde regler och rutiner och hade varit inblandad i flera lex Maria-ärenden.

Ivo har nu utrett läkaren och anser inte att han utgör en fara för patientsäkerheten. Däremot får läkaren kritik för att han brutit mot föreskrifterna om basala hygienrutiner genom att bära armbandsur och smycken när han undersökt och behandlat patienter.

Region Skåne ifrågasatte också att läkaren haft religiösa symboler och föremål på sitt tjänsterum som patienter framfört klagomål mot samt att han försökt förmå patienter att engagera sig i andliga frågor. Men enligt Ivo finns det inte något regelverk som förbjuder detta och därför tar man inte ställning till den delen av anmälan.

Diarienummer hos Ivo: 8.6.1-15348/2016-13

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida