Socialstyrelsen förtydligar vilka papperslösa som ska få vård

Läkarens bedömning gäller.

Sedan 1 juli 2013 har vuxna papperslösa rätt till ”vård som inte kan anstå”, på samma sätt som vuxna asylsökande. Regeringen har därefter bett Socialstyrelsen att förtydliga begreppet.

I dag kom svaret: bara den ansvariga läkaren som har kunskap om patientens individuella förutsättningar kan avgöra vilka åtgärder som krävs.

Sjukdomsförloppet och vården kan skilja sig mellan olika patienter med samma diagnos. Socialstyrelsens ståndpunkt är därför att det varken är medicinskt eller etiskt försvarbart att definiera vilka sjukdomstillstånd eller åtgärder som ska ingå i begreppet ”vård som inte kan anstå”. 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida