Socialstyrelsen granskar vårdhygien

Socialstyrelsen granskar vårdhygien
Socialstyrelsen ska inspektera vårdavdelningar och vårdcentraler. Foto: Colourbox

I höst ska Socialstyrelsen genomföra en nationell tillsyn av landstingens arbete med vårdhygien. Det blir både enkäter och inspektioner.

Vårdrelaterade infektioner utgör en stor del av de vårdskador som uppkommer i svensk hälso- och sjukvård. Därför satsar nu Socialstyrelsen på en omfattande granskning.

Vårdgivarnas centrala direktiv och verksamhetsuppföljning ska granskas genom enkäter till landstingen och regionerna. Därutöver ska Socialstyrelsen inspektera ett urval av sjukhusens vårdavdelningar och vårdcentraler.

Resultatet av tillsynen kommer att publiceras i en rapport i början av 2011.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida