Socialstyrelsen: HSAN gör en för vid tolkning vid friande beslut

Socialstyrelsen: HSAN gör en för vid tolkning vid friande beslut
Socialstyrelsen kommer att överklaga friande beslut från HSAN i ärenden som uppenbarligen borde ha lett till diciplinpåföljd och som har initierats av Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen anser att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd tolkar lagen fel när den väljer att inte ge vårdpersonal någon påföljd trots fel som ska ge diciplinpåföljd. Och Socialstyrelsen kommer inte att sitta med armarna i kors.

Vi kommer att överklaga om HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd) fattar beslut att inte ge disciplinpåföljd trots att nämnden konstaterar att personer har gjort fel som ska ge erinran eller varning i fall som vi har anmält, säger Helene Dahl Fransson, projektledare på Socialstyrelsens tillsynsavdelning.
 
Efter nyår tas disciplipåföljderna varning och erinran bort. Patienter och anhöriga som har klagomål på sin vård eller på personalen ska då vända sig till Socialstyrelsen.

 

Även om Socialstyrelsens fokus ligger på att hitta systemfel försäkrar Helene Dahl Fransson, som  leder verksamhetsövergången, att man förstås kommer att fånga upp riskpersoner och kritisera den personal som förtjänar kritik. 
 

Man når större patientsäkerhetsvinster genom att se på systemfel. Under de senaste åren har vi medvetet minskat antalet anmälningar för erinran och varning eftersom vi inte tror att de förändrar särskilt mycket.
 
Det finns de som menar att ni har banat väg för HSANs agerande genom att anmäla allt färre personal, har de rätt?

Vår förändring är ingenting som kan kopplas till det HSAN gör nu, säger Helen Dahl Fransson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida