Socialstyrelsen kräver krafttag mot undernäring

Socialstyrelsen kräver krafttag mot undernäring
Klinisk nutrition är en minst lika betydelsefull del av den medicinska behandlingen som andningsstöd och andra terapeutiska insatser, anser Socialstyrelsen. Arkivbild: Colourbox

Vården måste bli bättre på att upptäcka och behandla undernäring. Det kräver Socialstyrelsen som tagit över kostråden till vården från Livsmedelsverket. En ny skrift beskriver hur sjukdomsrelaterad undernäring ska förebyggas och behandlas.

Mer än var fjärde kroniskt sjuk lider av undernäring, bland de äldre är det så många som hälften. Nu kräver Socialstyrelsen krafttag för att minska undernäringen.

– Mat är medicin. Många tänker inte på hur stor betydelse den faktiskt har för att en människa ska överleva. Vården är ofta så inriktad på diagnos och läkemedel att man inte inser vikten av väl avvägd och korrekt näringstillförsel för att behandlingen i sin helhet ska lyckas, säger Torsten Mossberg, medicinalråd och utredare på Socialstyrelsen.

Skriften ”Näring för god vård och omsorg” som nu ges ut av Socialstyrelsen visar metoder som förebygger och behandlar undernäring hos sjuka och ger kunskap om betydelsen av rätt näring.

Enligt Socialstyrelsen har kunskapen om undernäring ökat dramatiskt under de senaste decennierna och i dag finns övertygande bevis för att nutritionsstöd i samband med medicinsk behandling och omsorg minskar komplikationer och dödlighet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida