Socialstyrelsen kritiserar obegripligt provsvar

Socialstyrelsen kritiserar obegripligt provsvar
Att använda krångliga latinska namn är inte acceptabelt enligt Socialstyrelsen. Arkivbild: Mostphotos

Svårtolkad latinsk terminologi i patientjournaler och provsvar är inte acceptabelt inom svensk vård. Det konstaterar Socialstyrelsen i en utredning av ett provsvar som var så otydligt skrivet att två läkare missade vad det innebar, vilket ledde till att en cancertumör hos en patient hann sprida  sig.

Händelsen inträffade 2009 vid Hallands sjukhus. En patient genomgick två operationer utan att tumören i urinblåsan helt kunde avlägsnas. Anledningen var att den mikroskopiska vävnadsanalysen av tumören var skriven med ett svårtolkat latinskt språkbruk.

I vävnadsanalysen framgick att det fanns risk för att tumören skulle sprida sig till kringliggande muskelfragment, men utan att specificera exakt vilka muskelskikt det rörde sig om. Resultatet blev att två läkare underskattade tumörens utbredning på djupet i vävnaden.

Först avsevärd tid senare upptäcktes misstaget och patienten fick korrekt behandling. Men då hade tumören redan spridit sig utanför urinblåsan.

Enligt Socialstyrelsen, som har granskat händelsen, utgör mikrosopiska vävnadsanalyser en del av patientjournalen. Dessa ska vara skrivna på svenska, vara tydligt utformade och så lätta som möjligt att förstå för patienten. Att man i utlåtanden använder sig av svårtolkad latinsk terminologi som inte ens yrkesverksamma kan förstå är inte acceptabelt, skriver myndigheten i sitt beslut.

Vårdgivaren har nu valt att enbart använda den internationellt använda terminologin för klassificering av tumörers utbredning. En åtgärd som Socialstyrelsen anser minskar risken för en upprepning av liknande händelser.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida