Socialstyrelsen kritiseras för utredningar av dödsfall

Socialstyrelsen kritiseras för utredningar av dödsfall
Socialstyrelsens utredningar av dödsfall efter våld i nära relationer har inte gett något, menar Statskontoret. Arkivbild: Colourbox

Enligt Statskontoret ger de inte ny kunskap om våld i nära relationer.

30 september 2014

Sedan 2008 utreder Socialstyrelsen de dödsfall som orsakats av våld i nära relationer. Socialstyrelsen utreder också när barn dör till följd av brott. Syftet är uppmärksamma brister i hur myndigheter och kommuner agerat innan dödsfallen, och att försöka hitta förebyggande åtgärder.

I Sverige dör varje år i genomsnitt 6 barn med anledning av brott, samt 17 kvinnor och 4 män efter våld av en närstående person. Statskontoret har haft regeringens uppdrag att följa upp Socialstyrelsens utredningar. Nu konstaterar myndigheten att utredningarna inte lett till något konkret användbart resultat.

– De få som har läst utredningarna anser inte att de kommer med någon ny kunskap. Analyserna är inte heller tillräckligt djupa, säger Johan Sörensson, chefsjurist på Statskontoret, till nyhetsbyrån Siren.

Socialstyrelsen håller med om att dödsfallsutredningarna behöver utvecklas.

– Vi har egna förslag som vi har lämnat till regeringen på detta område, säger Anne-Marie Danon, avdelningschef för Socialstyrelsens kunskapsavdelning.

Statskontoret konstaterar att lagstiftningen som styr utredningsverksamheten på flera sätt begränsat arbetet. Vidare har Socialstyrelsens arbetssätt brister.

Statskontoret föreslår att Inspektionen för vård och omsorg tar över utredningarna av dödsfall efter våld och att de kompletteras med tillsyn av samma myndighet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida