Socialstyrelsen manar till skärpt beredskap i övergången till Pascal

Socialstyrelsen manar till skärpt beredskap i övergången till Pascal
Ordinationsverkstyget Pascal kan innebära risker för patientsäkerheten, har Socialstyrelsen kommit fram till. Arkivbild: Colourbox

Det nya ordinationsverktyget Pascal kan innebära risker för patienternas säkerhet, uppger Socialstyrelsen som uppmanar vårdgivare till skärpt beredskap.

Pascal har nyligen införts i  landsting, kommuner och bland privata vårdföretag. Men i takt med införandet har lex Maria-anmälningar och klagomål kommit in till Socialstyrelsen.

Myndigheten har nyligen gjort en tillsyn då flera negativa saker kom fram, det handlar om patientsäkerhetsrisker, svåröverskådliga underlag vid ordinationer, tröghet i systemet och dessutom har ett extra moment kommit till i samband med att ett läkemedel ska justeras.

Inspektionen visade också att de komplicerade arbetsmomenten är tidskrävande och skapar osäkerhet. I förlängningen kan det äventyra läkemedelsbehandlingen. Enligt Socialstyrelsen har de ansvariga vidtagit åtgärder för att systemet ska fungera bättre, men man uppmanar ändå alla inblandade att ha beredskap.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida