Socialstyrelsen positiv till förslagen i utredningen om patientsäkerhet

Socialstyrelsen är till övervägande del positiv till Patientsäkerhetsutredningens förslag men flera av dem behöver förtydligas, skriver man i sitt remissvar som i dag lämnades till regeringen.

Till det som Socialstyrelsen anser behöver förtydligas hör till exempel hanteringen av registerkontroller vid anställning av viss hälso- och sjukvårdspersonal och vilka klagomål Socialstyrelsen inte ska behöva utreda.

Nöjd är myndigheten däremot med utredningsförslaget att vårdgivarens ansvar för patientsäkerhetsarbetet förtydligas, att disciplinpåföljderna erinran och varning avskaffas, och att möjligheterna att föreskriva prövotid för personal med riskbeteende ska öka.

Att Ansvarsnämnden fortsätter som oberoende organ för de allvarligaste ärendena är också bra, tycker Socialstyrelsen i sitt pressmeddelande, och exemplifierar med indragning av legitimation och begränsad rätt att förskriva narkotiska preparat.  

Remisstiden för betänkandet Patientsäkerhet – Vad har gjorts? Vad behöver göras? (SOU 2008:117) går ut vid midnatt på fredag.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida