Socialstyrelsen vill modernisera lagen om könstillhörighet

Kraven att en person måste vara ogift och steril för att få en ny könstillhörighet fastställd är oacceptabel och bryter mot rekommendationerna från Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, skriver Socialstyrelsen till regeringen.

Många transsexuella känner sig kränkta i vården. Förra året gjorde Socialstyrelsen en kartläggning av vården för transsexuella och andra personer med könsidentitetsstörningar och tog fram förslag på förbättringar.

När 100 remissinstanser har haft möjlighet att lämna sina synpunkter lämnar Socialstyrelsen nu utredningen och den särskilda skrivelsen till regeringen.

Lagen om fastställande av könstillhörighet är 40 år gammal. Socialstyrelsen föreslår flera ändringar:

• att kravet på att man ska vara ogift för att kunna byta könstillhörighet tas bort.

• att kravet på att den som ansöker om att ändra könstillhörighet ska vara steriliserad tas bort.

• att också utländska medborgare ska kunna beviljas ändrad könstillhörighet om han eller hon har varit bosatt i minst ett år i Sverige.

I utredningen föreslår Socialstyrelsen också att nationella vårdprogram och kunskapsöversikter tas fram, att patientinformationen förbättras och att landstingen måste samverka regionalt kring specialistteam för utredning och vård av transsexuella.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida