Sörmländsk sjuksköterska dömd för dataintrång

Sjuksköterskan dömdes till villkorlig dom och dagsböter för att vid 124 tillfällen olovligen ha läst i patientjournaler vars innehåll hon inte var behörig att ta del av.

Det var när en av de drabbade misstänkte att sjuksköterskan hade tittat i hans journal som det hela upptäcktes. Sjuksköterskan deltog inte i vården av de två patienterna och deras barn, men hade privata relationer till dem.

Då sjuksköterskan var fullt medveten om att det hon gjorde var otillåtet och hennes syfte var helt privat kan inte påföljden stanna vid böter, skriver tingsrätten i sin dom. Hon döms därför till villkorlig dom och 50 dagsböter. Eftersom fängelse ingår i straffskalan ska hon dessutom betala en avgift till brottsofferfonden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida