Statistik om aborter återupptas

Ny metod gör att enskilda kvinnor inte längre kan identifieras

29 januari 2014

– Vi har sett över rutinerna och vi har gjort det i dialog med Datainspektionen, säger Anders Åberg, enhetschef på Socialstyrelsen, till Sveriges Radio Jönköping.

I maj förra året beslutade Socialstyrelsen att tillfälligt upphöra med insamlandet av abortuppgifter eftersom sättet de samlades in på kunde strida mot personuppgiftslagen.

Med den nya blankett som tagits fram för insamlandet av uppgifter blir det enligt Socialstyrelsen i princip omöjligt att koppla tillbaka informationen som ges till de kvinnor som genomgått aborter.

Sedan 1975, då fri abort infördes, har Socialstyrelsen samlat in statistik för kvinnor som gör abort. I statistiken ingår uppgifter om abortmetod, graviditetslängd, tidigare aborter och förlossningar samt kvinnans ålder, hemortslän och kommun. Den nya blanketten kommer i princip att innehålla samma typer av uppgifter, men grupperas på ett sätt som försvårar möjligheten att identifiera kvinnorna bakom statstiken.

Abortstatistiken används bland annat vid utvärdering av arbetet för att förebygga oönskade graviditeter.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida