Stora könsskillnader i äldrevården

Fler kvinnor än män får en olämplig eller riskfylld läkemedelsbehandling och fler kvinnor drabbas av fallskador, visar årets upplaga av Öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre 2010.

– Rapporten ger en tydlig bild av att det på flera områden finns skillnader. Det är inte acceptabelt, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm.

Riskbedömningar för läkemedelsgenomgångar, fallolyckor, undernäring och trycksår varierar kraftigt mellan kommunerna, från 0 till 100 procent.
I 21 kommuner saknades dokumentation över förskrivning av läkemedel medan man i 130 kommuner hade dokumenterat förskrivningarna till mer än 80 procent.

Maten fortfarande ett problem

Personalens bemötande får gott betyg. Mat och social samvaro får generellt sämre omdömen. Mellan 50 och 90 procent av de boende i äldrevården är nöjda med bemötandet, och mellan 65 och 93 procent av de äldre med hemtjänst. Men fortfarande är bara hälften av de äldre nöjda med maten.

I genomsnitt i landet görs smärtskattning endast på 5 procent av de äldre, med en variation mellan 0 och 58. Håkan Sörman, vd för Sveriges kommuner och landsting tror att de låga siffrorna kan bero på hur mätningen görs.

– Registreringen görs genom att fråga den äldre. Nästa år kommer vi att mäta genom att beröra, det kanske kan få betydelse, säger han.

Få dör ensamma

Nära 90 procent av de äldre som avlider har någon hos sig i dödsögonblicket.

– I årets jämförelse ser vi flera exempel på kommuner som gått från en relativt låg nivå till att ligga bland de bästa kommunerna. Det gäller till exempel Jokkmokk, Kävlinge och Markaryd, säger Håkan Sörman.

Sammantaget har två av tre kommuner fått ett bättre helhetsbetyg än förra året. Inom äldrevården har 160 kommuner nått bättre resultat, men det finns också kommuner som har försämrats.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida