Strategi för hela landet ska minska de kroniska sjukdomarna

Regeringen satsar 450 miljoner kronor på att förbättra vården.

21 januari 2014

Hälso- och sjukvård för patienter med kroniska sjukdomar står för en stor del av sjukvårdskostnaderna. Regeringen menar att för att få en hållbar vård måste den utvecklingen stoppas. Det ska ske genom tydligare riktlinjer för hela landet och ökade delaktighet hos patienterna, vilket forskning visar är två fungerande strategier för att förebygga många sjukdomar.

Regeringens nya nationella strategi ska innehålla satsningar på patientcentrerad vård, kunskapsbaserad vård, prevention och tidig uppmärksamhet.

De vanligaste kroniska sjukdomarna i Sverige är hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, cancer, astma, allergi och kol, psykiska sjukdomar, beroendesjukdomar, neurologiska sjukdomar, muskel- och ledsjukdomar och långvarig smärta.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer anpassade och tillgängliga för personer med exempelvis dessa sjukdomar. Socialstyrelsen ska också ta fram liknande dokument för vårdpersonal.

Samordnare för hela satsningen blir Roger Molin på Socialdepartementet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida