Nationella riktlinjer

Studien om syrgas kan förändra riktlinjer

Studien om syrgas kan förändra riktlinjer
Den nya studien kan leda till förändrad klinisk praxis och nya nationella riktlinjer när det gäller syrgas vid hjärtinfarkt. Arkivbild: Mostphotos

Som Vårdfokus berättade härom dagen visar en stor svensk studie att syrgas saknar effekt vid hjärtinfarkt om syresättningen är normal. Det kan komma att förändra de nationella riktlinjerna för hjärtvård redan nästa år.

En av de stora nyheterna vid europeiska hjärtkongressen i Barcelona häromdagen var den stora svenska studie som visar att behandling med syrgas vid hjärtinfarkt saknar effekt och inte ökar överlevnaden.

Används rutinmässigt

Redan vid presentationen var reaktionen bland framstående internationella kardiologer att det här kommer att förändra dagens rutiner att alltid ge syrgas. Studien publicerades samtidigt i tidskriften The New England Journal of Medicine och den ansedda ledaren hade samma inriktning.

Metoden att ge syrgas används rutinmässigt över hela världen vid misstänkt eller konstaterad hjärtinfarkt. Men faktum är att den nuvarande behandlingen saknar vetenskapligt stöd och är dåligt utvärderad. Den bygger på en logisk teori om att hjärta och blod behöver mer syrgas när hjärtats egna muskelceller hotas av syrebrist.

Flera tusen patienter

Den aktuella studien bygger på resultat från över 6 600 patienter och visar att om patientens syresättning är normal, vilket är det vanligaste, så ger extra syrgas ingen effekt. Forskarna understryker att om syresättningen däremot är nedsatt behöver patienterna syrgas som tidigare.

Bertil Lindahl är professor i kardiologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och faktaexpert i den grupp på Socialstyrelsen som tar fram de nationella riktlinjerna för hjärtvård.

Just för denna studie är han noggrann med att bara uttala sig som en av de forskarna bakom den. Socialstyrelsen kommer att ha ojäviga experter som beslutar om dess inverkan på riktlinjerna.

Med stor säkerhet

– Jag tror att den kommer att påverka riktlinjen. Vi kan nu säga med ganska stor säkerhet att det inte finns betydande positiva effekter av syrgas vid hjärtinfarkt när syresättningen är normal.

Han påpekar att man kan tro att syrgas är en billig behandling.

– Men så är det inte, eftersom det går åt stora mängder och även personalresurser för att hantera den.

Bakgrunden till studien är också att det fanns misstankar att syrgasen till och med kan vara skadlig.

– Men det är något man aldrig kunnat visa säkert på patienter. Vår studie visar inga skadliga effekter av klinisk relevans.

Påverkar klinisk praxis

De svenska nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård ska uppdateras nästa år och då kan syrgasrekommendationen komma att ändras.

– Men jag tror att många kommer att ta till sig av den nya kunskapen redan innan den kommer in i officiella guidelines. Studien kommer att påverka både riktlinjer och klinisk praxis.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida