Sundsvall: Kvinnokliniken får godkänt av Socialstyrelsen

Sundsvall: Kvinnokliniken får godkänt av Socialstyrelsen
Kvinnokliniken på Sundsvalls sjukhus har fått sitt förbättringsarbete godkänt av Socialstyrelsen. Arkivbild: Leendeleo

Efter att ha brottats med stora problem under flera års tid tycks kvinnokliniken i Sundsvall nu ha kommit tillrätta med de brister som påtalats. Socialstyrelsens uppföljning visar bland annat att rutiner följs bättre och att personalens kompetens har ökat.

Vårdfokus har vid flera tillfällen berättat om problemen vid kvinnokliniken på Sundsvalls sjukhus. Underbemanning och neddragningar har kritiserats, chefer har slutat och krismötena har avlöst varandra.

Fick skarp kritik

Efter ett antal lex Maria-ärenden beslutade Socialstyrelsen att starta ett tillsynsärende och kom med skarp kritik mot kliniken.

Myndigheten målade upp en bild av en kultur där man inte får störa doktorn, där rutiner inte följs, där egenkontroll och uppföljning brister och där ansvarsfördelningen mellan läkare och barnmorska är otydlig i akuta situationer. Bristerna innebar en fara för patientsäkerheten ansåg Socialstyrelsen och ställde krav på åtgärder.

Förbättringar på alla områden

Nu har Socialstyrelsen gjort en ny inspektion för att följa upp hur det gått. Både personalen och verksamhetsledningen har fått komma till tals och enligt Socialstyrelsen har kliniken åtgärdat de problem som påtalats tidigare.

Patientsäkerhetskulturen har förbättrats, nya rutiner har införts och följsamheten till de regler som finns kontrolleras bättre. Personalen har fått fortbildning på CTG och teamträning har införts. Vidare har man arbetat mycket med kommunikation, informationsöverföring och egenkontroll.

”Arbetet för att uppnå hög kvalitet och patientsäkerhet vid kliniken har utvecklats på ett positivt sätt under det gångna året”, skriver Socialstyrelsen i sitt beslut och avslutar därmed ärendet.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida