Sundsvall måste bli bättre på avvikelsehantering

Sundsvall måste bli bättre på avvikelsehantering
Sundsvalls sjukhus får kritik för brister i avvikelsehanteringen. Arkivbild: Leendeleo/Flickr

Det finns brister i systemet för avvikelsehantering på Sundsvalls sjukhus. Det anser Socialstyrelsen som har gjort en verksamhetstillsyn med anledning av de stora omställningar som har gjorts på sjukhuset.

27 januari 2011

– Det är bra att Socialstyrelsen har gjort en granskning och att de ska följa upp sjukhusets åtgärder, för det finns mycket kvar att jobba med när det gäller patientsäkerheten, säger Irja Aliranta som är styrelseledamot för Vårdförbundet Västernorrland och arbetar som biomedicinsk analytiker på sjukhuset.

Avvikelser anmäls inte

Det har varit turbulent en längre tid på länssjukhuset Sundsvall-Härnösand. Under förra året inleddes ett omställningsarbete med stora personalnedskärningar för att minska kostnaderna.

Socialstyrelsen har fått signaler om att avvikelsehanteringen på Sundsvalls sjukhus och i primärvården inte fungerar och att allvarliga avvikelser inte anmäls enligt lex Maria.

Under hösten gjorde Socialstyrelsen därför en inspektion med fokus på avvikelsehanteringen och i dag kom beslutet.

Åtgärder har påbörjats

Socialstyrelsen konstaterar att sjukhuset har upprättat planer för att åtgärda patientsäkerhetsriskerna och att det också pågår ett arbete för att åtgärda bristerna i avvikelsehanteringen.

Sjukhusledningen uppger bland annat att de håller på att införa en ny organisation för avvikelsehanteringen. Ansvaret för avvikelsearbetet förs över till sjukhusets ledningsgrupp. En avvikelsesamordnare ska finnas inom varje verksamhetsområde. De samlas i en arbetsgrupp för att kunna stödja chefläkare och vårdutvecklingschefer bland annat när det gäller lex Maria-ärenden.

I sitt beslut säger Socialstyrelsen att man ännu inte har sett om planerna verkligen har genomförts och vilka effekter de har haft och det vill man se en redovisning av senast den 31 mars.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida