Svidande kritik mot psykiatrin i Jönköping

Psykiatriska kliniken i Jönköping får kraftig kritik av Socialstyrelsen som har granskat kliniken på grund av att flera mord och självmord har inträffat på kort tid.

I två av fallen har personalen varit överdrivet hänsynsfulla, för att inte säga senfärdiga, vilket gått ut över patientsäkerheten, konstaterar Socialstyrelsen.

Syftet med Socialstyrelsens granskning var att se om det fanns någon ”röd tråd” som kunde förklara varför det vid just denna klinik inträffade fyra allvarliga händelser med dödlig utgång inom loppet av några månader:

  • En 20-årig kvinna med diabetes och självmordstankar hittades på morgonen död i sin säng på psykiatriska kliniken.
  • En manlig sjuksköterska knivhöggs till döds av en patient på rättspsykiatriska avdelningen.
  • En äldre man sökte hjälp akut varefter han gick hem och dödade sin fru och därefter tog sitt eget liv.
  • En åttaårig pojke knivhöggs till döds av en 27-årig man som tidigare hade varit tvångsvårdad på rättspsykiatriska avdelningen.

Ingen gemensam förklaring

Socialstyrelsen har vid sin granskning inte kunnat hitta någonting som gemensamt förklarar de fyra händelserna. Däremot anser myndigheten att vårdpersonalen har brustit i sin uppmärksamhet i två av de nämnda fallen: kvinnan som hittades död i sin säng och mannen som dödade den åttaåriga pojken.

I det första fallet handlade det om en ung kvinna med diabetes som hade uttalade självmordstankar. Under natten tittade personalen till henne var 15:e minut. Ändå hittades hon på morgonen död i sin säng. Personalen hade tyckt att hon låg väldigt stilla, men hade inte försökt att väcka henne.

I det Lex Maria-ärende som fallet ledde till skrev Socialstyrelsen att den hade svårt att förstå hur personalen under sammanlagt flera timmar och ett flertal tillsynsbesök på rummet kunde undgå att märka att patienten inte andades. Agerandet var enligt Socialstyrelsen direkt oprofessionellt.

Oprofessionellt handlande

Det andra fallet som kritiseras är handläggandet av den 27-årige man som högg en åttaåring till döds när denna var på väg hem från skolan. Mannen hade tidigare varit tvångsintagen på den rättspsykiatriska avdelningen i Jönköping. Senare fördes han över till den rättspsykiatriska öppenvården eftersom hans tillstånd förbättrades. Men ungefär en månad före knivöverfallet fanns det tydliga tecken på att mannen hade försämrats. Han gjorde sig okontaktbar för personalen som vid flera tillfällen försökte att nå honom per telefon. Däremot försökte personalen aldrig att tvinga fram ett möte med mannen, vilket den borde ha gjort enligt Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen vill nu att kliniken går igenom med personalen vilken särskild uppmärksamhet som krävs vid tvångsvård, lämpligen i samband med interna utbildningsdagar eller liknande.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida