läkemedel

Undantag tas bort för antroposofiska medel

Undantag tas bort för antroposofiska medel
Sedan 1993 har det funnits ett undantag för de antroposofiska läkemedlen när det gäller bedömning hos Läkemedelsverket. Nu tas undantaget bort. Foto: TT

Det undantag för antroposofiska medel i läkemedelslagstiftningen, som funnits sedan 1993, tas nu bort av regeringen. Därmed blir de i framtiden prövade enligt samma regler som gäller för andra läkemedel.

Att undantaget skulle tas bort har regeringen redan tidigare aviserat. Nu har man lagt fram ett lagförslag om hur det ska gå till.

– De krav som finns i läkemedelslagstiftningen ska gälla lika för alla. Vi ska inte ha några särlösningar som ger undantag från de rimliga krav som ställs, säger socialminister Annika Strandhäll, i ett pressmeddelande.

De som tillverkar antroposofiska medel måste ansöka om registrering eller godkännande för försäljning hos Läkemedelsverket och blir prövade enligt de regler som gäller för övriga läkemedel, exempelvis homeopatiska läkemedel.

De nya reglerna börjar gälla 1 juli 2018, men vissa övergångsregler kommer att gälla för de medel som har tillstånd i dag.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida