Uppdaterade riktlinjer för läkemedel vid hjärt-kärlsjukdom

Uppdaterade riktlinjer för läkemedel vid hjärt-kärlsjukdom
För de flesta patienter med hypertoni är målblodtrycket < 140/90 mm Hg. Arkivbild: Mostphotos

Riskskattning ska ligga till grund för när läkemedel ska sättas in.

På bara ett par decennier har Sverige gått från att vara ett högriskland till ett lågriskland när det gäller dödlighet i hjärtkärl-sjukdomar. Sedan 1997 har den förtida dödligheten i det närmaste halverats. Det beror till stor del på att riskfaktorerna har förändrats: färre röker och blodtryck och lipidnivåer har förbättrats.

Kartlägga risker

Samtidigt har fetma och typ 2-diabetes ökat och det finns därför skäl att tidigt upptäcka och behandla personer med risk för hjärt-kärlsjukdom, enligt Läkemedelsverket.

Till grund för de nya riktlinjerna om läkemedelsbehandling ligger riskskattning med hjälp av SCORE som tar hänsyn till ålder, kön, systoliskt blodtryck, totalkolesterol och rökning. En version är nyligen preliminärt uppdaterad för att anpassas till den aktuella svenska hjärt-kärldödligheten.

Läkemedel vid hypertoni

I Läkemedelsverkets uppdaterade riktlinjer anges vilka läkemedel som ska sättas in samt när. För de flesta patienter med hypertoni är målet liksom tidigare att det ska sänkas till under 140/90 mm Hg.

I slutet av förra året föreslog en nationell expertgrupp i USA att läkemedelsbehandling av hypertoni hos i övrigt friska personer från 60 och uppåt ska ske först när blodtrycket går över 150/90. Förslaget väckte stort uppseende, vilket Vårdfokus rapporterat om tidigare (se länk till höger).

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida