Utredare föreslår att Socialstyrelsen delas

Nästa vecka presenteras en utredning om framtidens myndighet inom vård- och omsorg. Utredningen kommer att föreslå att Socialstyrelsen splittras upp i flera myndigheter.

I dag ryms många olika verksamheter inom Socialstyrelsen, de två största är tillsyn och kunskapsstyrning. Enligt tidningen Dagens Medicins källor kommer dessa områden att splittras på två olika myndigheter om utredaren Stefan Carlsson får som han vill.

Att Socialstyrelsen i dag är en allt för stor myndighet har framförts av kritiker redan tidigare och många menar att det vore bättre att skapa en renodlad och oberoende tillsynsmyndighet.

Per-Anders Sunesson, tillsynschef på Socialstyrelsen, är inte lika övertygad om att det är en bra idé.

– Det finns goda skäl för att hålla ihop tillsynen med övriga delar av Socialstyrelsen, säger han till Dagens Medicin.

Som exempel på fördelarna med en sammanhållen myndighetsutövning tar han den nyligen genomförda tillsynen av äldreboenden där tillsynen följdes upp av ett kunskapsunderlag och nya föreskrifter för äldreomsorgen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida