ny samverkanslag

Utskrivningsklara ska inte bli kvar på sjukhusen

Utskrivningsklara ska inte bli kvar på sjukhusen
Den nya lagen ställer stora krav på samverkan mellan sjukhusen och hemsjukvården. Arkivbild: Mostphotos

Från den 1 januari får utskrivningsklara patienter ligga kvar max tre dagar på sjukhus. Den nya lagen ska pressa kommuner och öppenvård till ett snabbare mottagande.

Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ställer stora krav på just samverkan mellan sjukhusen och kommunernas vård och omsorg.

Tidigare har öppenvård och kommunalt finansierad vård haft fem vardagar på sig att ta emot utskrivningsklara patienter. Enligt den nya lagen har de tre dagar på sig innan sjukhusen får börja ta betalt för vården.

Här är de viktigaste punkterna i övrigt i den nya lagen.

På akutsjukhus

Redan när patienten skrivs in på sjukhus ska behandlande läkare beräkna en tid för utskrivning i ett inskrivningsmeddelande.

  • Inskrivningsmeddelandet ska skickas till kommunal vård och omsorg eller till den landstingsfinansierade öppenvården senast efter 24 timmar.
  • Om det först senare bedöms att fortsatt vård och omsorg behövs ska inskrivningsmeddelandet skickas inom 24 timmar efter att bedömningen har gjorts.
  • Kommuner och öppenvården ska informeras ”så snart som möjligt” när patienten bedöms vara utskrivningsklar.

Det här gäller

Redan när ett inskrivningsmeddelande kommer från slutenvården ska:

  • en fast vårdkontakt utses av verksamhetschefen
  • planeringen av vården börja
  • en samordnad individuell planering göras ”utan dröjsmål” när vård- och omsorgsinsatser behövs från flera håll – om patienten samtycker.

När meddelandet kommer att patienten är utskrivningsklar:

  • ska patienten tas emot senast efter tre dagar
  • debiterar sjukhuset för vårdtid som överstiger tre dagar, Socialstyrelsen föreslår 7 100 kronor per dygn och patient.

Den nya lagen gäller från den 1 januari 2018, men inte förrän den 1 januari 2019 för patienter inom sluten psykiatrisk vård.

Källor: Riksdagen.se, Vårdförbundet Carita Fallström

Fakta

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ersätter lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, den så kallade betalningsanvarslagen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida