Vården av Anna Lindh granskas

Vården av Anna Lindh granskas
Utrikesminister Anna Lindh avled på Karolinska sjukhuset den 11 september 2003.

TV-programmet Kalla fakta säger sig ha uppgifter som innebär kritik mot vården av den knivskurna Anna Lindh. Nu begär Karolinska universitetssjukhuset i Solna att Socialstyrelsen gör en granskning.

29 september 2010

När utrikesminister Anna Lindh knivskars den 10 september 2003 fördes hon till Karolinska universitetssjukhuset i Solna för vård. Morgonen därpå avled hon av sina skador.

Nu hävdar TV4:s Kalla fakta att de har uppgifter som innebär allvarlig kritik mot sjukhusets behandling av Anna Lindh.

Karolinska universitetssjukhuset har i dag inlämnat en skrivelse till Socialstyrelsen där de ber om en granskning av fallet. De ansvariga på sjukhuset har själva gått igenom all dokumentation av vården och inte funnit någon anledning att göra en lex Maria-anmälan, men anser ändå att även Socialstyrelsen bör göra en oberoende granskning.

– Vi har inga skäl att tro att det skulle ha begåtts några fel, men om det nu finns kritiska frågor om en så här viktig händelse kan det uppstå olycksalig ryktesspridning om inte saken utreds närmare, säger chefläkaren Stefan Enqvist i ett pressmeddelande.

Han säger också att personalen inom sjukhuset är bundna av tystnadsplikten och kan inte diskutera enskilda fall offentligt eller bemöta kritik. Även av det skälet är det bra att Socialstyrelsen kan gå in och göra en ordentlig utredning med alla relevanta underlag som till exempel patientens journal.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida