Vården tvingades lämna ut sekretessbelagd uppgift

Kvinnan tog tillbaka uppgifterna om att pojkvännen hade misshandlat henne så att hon fick missfall. Men polisen visste att hon hade berättat det för en barnmorska.

Det var under utredning av ett annat ärende som kvinnan berättade för polisen att pojkvännen hade gett henne två knytnävsslag i magen då hon talade om att hon var gravid. Två timmar efter misshandeln fick kvinnan missfall.

Kvinnan berättade för polisen att hon senare hade besökt en barnmorska och då nämnt sitt missfall. När hon inte längre ville medverka i den fortsatta utredningen begärde polisen ett utdrag ur hennes patientjournal.

Landstinget vägrade

Men landstinget ansåg att uppgifterna i barnmorskejournalen var av mycket känslig karaktär och vägrade lämna ut dem med hänsyn till sekretessen. Landstinget ansåg att om uppgifterna röjdes kunde kvinnan komma att lida men.

Polisen överklagade landstingets avslag till Kammarrätten som gav dem rätt.

Enligt sekretesslagen krävs det misstanke om brott som ger minst ett års fängelse för att uppgifter ska få lämnas ut. I det här fallet är misstanken grov misshandel och då ska uppgifter lämnas ut. Landstinget har lämnat ut den del av kvinnans journaluppgifter som polisen har begärt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida