Vårdprofessionerna sågar begreppet ”vård som inte kan anstå”

Begreppet kan inte och bör inte användas i sjukvården,anser sjuksköterskor och läkare.

Från och med den 1 juli 2013 har vuxna papperslösa migranter laglig rätt till samma hälso- och sjukvård som vuxna asylsökande enligt definitionen ”vård som inte kan anstå”.

Efter stark kritik mot begreppet, bland annat från vårdprofessionerna, fick Socialstyrelsen i uppdrag att definiera vad det begreppet innebär. Utredaren Elis Envall har sagt att i det arbetet ska mycket stor vikt läggas vid synpunkter från hälso- och sjukvårdspersonalen.

På en presskonferens i dag presenterar sjuksköterskor och läkare ett gemensamt uttalande där de säger attbegreppet ”vård som inte kan anstå” varken kan eller bör användas.

Vårdfokus rapporterar från presskonferensen senare under dagen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida