»Vinst kan vara drivkraft i vården«

Socialminister Göran Hägglund vill bli av med vårdköerna genom att upphäva stopplagen. Han ser inte vinst som något negativt i vården.

Socialministern Göran Hägglund hänvisar till Vårdförbundet när han pläderar för det goda med att göra det möjligt att driva vård i vinstsyfte. »Vinst kan under rätta förhållanden vara en drivkraft som bidrar till utveckling och framsteg, även inom vårdsektorn. Detta lyfte också Vårdförbundet fram i sitt kritiska remissyttrande över förra regeringens förslag till stopplag«, skrev Göran Hägglund på Dagens Nyheters debattsida i början av december när han utvecklade sina tankar kring slopandet av stopplagen.

Om lagen ändras betyder det att en av den förra regeringens käpphästar går i graven.

Vårdförbundet ordförande Anna-Karin Eklund säger att kritiken mot stopplagen främst berodde på att förbundet befarade att den skulle cementera befintliga organisationer.

– Vi tycker att det är viktigt med kvalitets- och effektivitetsökningar i vården och att kunna jämföra vård. Det handlar om att kunna skapa en verklig mångfald av vård och att få valmöjlighet, kommenterar Anna-Karin Eklund.

Regeringen vill dessutom att offentligt finansierad vård ska få ta emot patienter med en privat försäkring. Kravet att varje landsting ska driva ett sjukhus ska också bort och det ska bli möjligt för landstingen att överlämna driften av regionsjukhus till andra vårdgivare.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida