Åklagaren yrkade på fängelse för läkaren i dråpmålet

Ett års fängelse. Det yrkade åklagaren på när dråprättegången avslutades vid Solna tingsrätt i dag. Den åtalade läkarens advokat ansåg inte att det är styrkt att läkaren har gett flickan tiopental.

3 oktober 2011

I sin slutplädering framhöll åklagaren Peter Claeson att rättegången inte handlar om smärtlindring i livets slutskede, utan om att läkaren ska ha injicerat narkosläkemedlet tiopental med avsikt att förkorta flickans lidande under hennes sista tid i livet.

– Utgångspunkten måste vara att hon handlat utifrån en stark medkänsla med de anhöriga och deras förtvivlan. Flickan var döende och hade inte särskilt långt kvar, sa åklagaren Peter Claeson enligt Läkartidningens referat från den avslutande rättegångsdagen.

Därför yrkade han också på endast ett års fängelse trots att dråp ger minst sex år.

Den åtalade läkarens försvarsadvokat Björn Hurtig yrkade på ett frikännande och tryckte framför allt på att mätvärdet, den skyhöga koncentrationen av tiopental som flickan hade i blodet när hon obducerades, var så orimligt högt att det måste ha blivit något fel vid provtagningen eller analysen.

Björn Hurtig framhöll också att det varken är visat att läkaren har gett flickan tiopental eller att läkemedlet var den direkta dödsorsaken.

Dom i målet kommer den 21 oktober.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida