Äldre får för många läkemedel – och för länge

Äldre får för många läkemedel – och för länge
Johan Fastbom och Anders Milton. Foto: Jan Thomasson

Biverkningar och onödiga inläggningar - det är bland annat konsekvensen av att många äldre får för många och fel läkemedel. Hur man ska komma till rätta med problemet togs upp på ett seminarium i Visby i dag.

Vårdförbundets vice ordförande Lisbeth Löpare Johansson inledde seminariet med att redogöra för läget i dag: att patienter över 80 år i genomsnit får fem läkemedel per dag, att de som bor i särskilt boende får dubbelt så många och att det finns de som får upp till 30 läkemedel – varje dag. Och att detta innebär risker för den enskilde. Hon sa också att vården ser för mycket till organisationen och för lite till individen, och att det finns annat än mediciner som är viktigt.

– I dag har vi ett synsätt där den medicinska kunskapen dominerar, men det finns annat  än förskrivningar och vi måste gå från bara läkemedel till olika typer av åtgärder som är lämpliga för varje individ, sa Lisbeth Löpare Johansson.

På fråga från moderatorn Anders Milton (till höger på bilden) sa hon att yrkesgrupperna inom vården måste samarbeta mer och lyssna bättre på patienterna och anhöriga.

Många onödiga inläggningar

Hon fick stöd av Johan Fastbom (till vänster på bilden), docent och bland annat knuten till Stockholms universitet. Han sa att 10 till 20 procent av alla inläggningar av äldre orsakas av medicinbiverkningar. Och han redogjorde för en rad risker med många och felaktig användning av läkemedel, bland annat virrighet, fallolyckor, magblödning och njursvikt.

– Mycket leder till inläggning på sjukhus och stort lidande. Ofta upptäcks inte heller biverkningar och gamla får gå med dem i onödan under lång tid, sa han.

Analyser och uppföljningar är viktiga

Johan Fastbom poängterade vikten av att göra ordentliga analyser från början, i samarbete med patient och anhöriga.

– Annars kan det bli fel och det händer ofta. Dementa till exempel får ofta inte smärtstillande medel eftersom de inte kan beskriva smärtan.

Johan Fastbom sa också att vården alltför ofta bara definierar symtomet men glömmer att se orsakerna bakom.

– Och den orsaken kan vara just en läkemedelsbiverkan.

Men det gäller inte bara att analysera i början – lika viktigt är dokumentationen: varför medicinen satts in och hur länge den ska tas. Samt att man sedan också gör en rejäl uppföljning, till exempel för att se om man kan ta bort ett läkemedel eller om man ska byta till något annat.

Försök med handdator

Johan Fastbom poängterade behovet av en läkemedelslista. På många håll vet man inte i dag hur många och vilka läkemedel en gammal patient tar.

Men kanske finns det lösningar på det problemet. Representanter från Läkemedelsindustriföreningen presenterade vid seminariet en liten handdator som är enkel att ha med hem till patienterna. Den kan läsa streckkoder på medicinförpackningarna och kan anslutas till en liten bärbar skrivare. På det sättet kan man ta ut en lista hemma hos patienten; en lista som patienten sedan kan ta med till läkaren eller sjukhuset. Handdatorn, som också bland annat kan anslutas till olika journalsystem, har ännu så länge bara använts i ett litet försök i Skåne och ska nu ingå i ett större försök i Kalmar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida