Äldre mådde bättre när mediciner rensades bort

Äldre mådde bättre när mediciner rensades bort
65 procent av läkemedlen med de allvarligaste biverkningarna togs bort. Arkivbild: Colourbox

I Halland har man de senaste åren systematiskt gått igenom de äldres läkemedel på samtliga äldreboenden. Många mediciner har tagits bort, andra har lagts till och doser har ändrats. Efter genomgångarna mådde hälften av patienterna bättre än tidigare.

11 april 2011

Bara två procent ansåg att de blev sämre, medan resten inte märkte någon skillnad.

Det är förstås jätteroligt att det kan bli en förbättring bland patienterna, med tanke på hur multisjuka merparten faktiskt är, säger äldreapotekaren Michael Borg som startade Region Hallands arbete med läkemedelsgenomgångar.

 

En egen modell

Michael Borg har utvecklat metoden som går under begreppet ”Modell Halland” för att systematiskt gå igenom läkemedlen för patienterna på de 70-tal äldreboenden som finns.

Metoden innebär att all personal får en grundutbildning kring äldre och läkemedel. Det är för att alla ska kunna delta i läkemedelsronderna; läkare, sjuksköterska, äldreapotekare och vårdpersonal samlas för att tillsammans gå igenom varje patient.

Eftersom så många olika kompetenser samlas blir det detaljerad kunskap om varje patient; sömn, oro, värk och smärta, allt diskuteras utifrån patientens perspektiv.

Många läkemedel tas bort

Syftet är att patienten ska må så bra som möjligt och det kan betyda att doser måste ändras och nya läkemedel kan komma till, men ofta handlar det om att ta bort läkemedel.

Bland de läkemedel som är kända för att ge svåra biverkningar, som till exempel bensodiazepiner, sömnmedel och läkemedel med antikolinerga effekter, togs hela 65 procent bort.

Vi försöker att lindra sömnsvårigheter och oro på andra sätt än med mediciner, berättar Michael Borg.

 

Sjuksköterskan har viktig roll

Genomgångarna består av tre läkemedelsronder med uppföljningar efter två och sex månader för att de nya ordinationer ska kunna omsättas i praktiken.

Nu gäller det att fortsätta och upprätthålla det påbörjade arbetet. All personal är involverad eftersom alla nu är utbildade och har fått nya kunskaper om äldre och läkemedel. Men Michael Borg vill särskilt framhålla sjuksköterskornas viktiga roll:

En del av förklaringen till att vi har fått långsiktigt bra resultat är att vi har  duktiga och engagerade sjuksköterskor som arbetar med att upprätthålla den nya kunskapen i verksamheterna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida