Allergimedicin nytt hopp vid alzheimer

29 augusti 2008

En 25 år gammal rysk allergi-medicin har visat sig kunna bromsa den mentala försämringen vid Alzheimers sjukdom. Det är antihistaminen dimebon som har testats på 183 ryska patienter med mild till måttlig alzheimer. Hälften fick 60 mg dimebon per dag och hälften placebo. Efter sex månaders behandling hade den mentala funktionen hos dem som fått placebo klart försämrats medan de som behandlats var kvar på en stabil nivå.

Nu planeras en större studie med cirka 900 patienter, däribland ett 40-tal från Sverige.

Lancet 2008; 372:207-215.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida