Allt sämre koll på äldres läkemedel

Fler läkemedelsgenomgångar och mer utbildning av personal har inte förbättrat läkemedelsbehandlingen av äldre, tvärtom.

Trots åtgärder som fler läkemedelsgenomgångar får de äldre både fler läkemedel och fler felaktiga läkemedel. Det något paradoxala resultatet visar en granskning av behandlingen av äldre inom hemsjukvården vid ett urval av vårdcentraler i Kalmar, Ös­tergötland och Jönköpings län som jämför med en liknande undersökning från 2005.

– Det är inte att man gör läkemedelsgenomgångar utan hur man gör dem som har betydelse, säger Eva Kågestad, byrådirektör vid Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Jönköping och en av de ansvariga för rapporten.

Hon pekar på vikten av att inkludera alla led i vårdkedjan, från läkare och sjuksköterska till hemtjänstpersonal, och patienten själv eller någon anhörig.

För sjuksköterskor, som många gånger kan ha ett helhetsansvar för behandlingen efter ordinationen, handlar utmaningarna om att kräva en kontinuerlig kompetensutveckling och tid till reflexion över effekter och biverkningar. Detta även om budgetarna stramas åt, menar Eva Kågestad.

– De har inte råd att låta bli, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida