Antidepressiva ger äldre ökad risk för benbrott

2 mars 2007

Personer som är över 50 år och står på dagligt intag av SSRI, selektiva serotoninåterupptagshämmare, löper dubbelt så stor risk att drabbas av frakturer jämfört med jämnåriga som inte äter dessa mediciner. Det visar en nyligen avslutad femårsuppföljning av drygt 5 000 personer i en populationsstudie i Kanada, samtliga över 50 år.

Sedan tidigare är det känt att SSRI ökar fallrisken hos äldre och även leder till ökad benskörhet. Men enligt forskarna räcker detta inte som förklaring. När de kompenserade resultaten för just dessa faktorer kvarstod nämligen en fördubblad risk.

Archives of Internal Medicine 2007;167:188-194.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida