Antipsykotika kan orsaka diabeteskoma

1 september 2009

Blodsockret hos äldre diabetiker som måste få antipsykotiska läkemedel kan lätt bli för högt. Särskilt under de första veckornas behandling. Det är en av slutsatserna av en kanadensisk studie av närmare 14 000 diabetiker över 66 år (medel­ålder 78 år) som nyinställdes på antipsykotisk medicinering. Risken att drabbas av hyperglykemi så att det fordrades sjukhusinläggning var 8 till 15 gånger högre jämfört med obehandlade diabetiker. 7 av 10 fall inträffade inom 14 dagar efter behandlingsstart med antipsykotika. Insättning av sådan medicin innebär ett kritiskt moment där äldre diabetiker är extra känsliga. Om möjligt bör andra behandlings­metoder väljas, annars behöver övervakning av deras blodsocker utökas, konstaterar forskarna.?

Källa: Archives of Internal Medicine 2009;169(14):1282-1289.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida