Antivirusmedel dras tillbaka eftersom flaskorna riskerar spricka

En tillverkningsserie av antivirusmedlet Cymevene dras omedelbart tillbaka av tillverkaren eftersom injektionsflaskorna riskerar att spricka.

Vid tillverkningen av injektionsflaskor med Cymevene pulver till infusionsvätska 500 mg har ett tillfälligt problem uppstått i förslutningsprocessen. Det gör att det finns risk för sprickbildning och läckage vilket kan leda till att steriliteten bryts.

Tre defekta injektionsflaskor har påträffats i England. Företaget drar nu tillbaka alla resterande flaskor från den aktuella tillverkningssatsen.

Läkemedelsverket uppmanar alla apotek, distributörer och grossister att skicka tillbaka alla flaskor ur den berörda tillverkningsbatchen (N0019) till företaget. Injektionsflaskor som har distribuerats ut i vården skall omedelbart returneras till det apotek som har levererat produkten.

Enligt Läkemedelsverket kommer det att finnas kvar tillräckligt med injektionsflaskor av det aktuella läkemedlet som är felfria.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida