Apoteksmonopolet föreslås försvinna 2009

Från den 1 januari 2009 bör det vara fritt fram för i princip vem som helst att öppna ett apotek i Sverige. Det föreslår Lars Reje som i dag överlämnade den 800 sidor långa Apoteksutredningen till socialminister Göran Hägglund.

I länder som Spanien och Italien krävs det att den som äger ett apotek också har farmaceutisk kompetens, något som anses motverka att några få storbolag dominerar marknaden. Men i Lars Rejes förslag ska vem som helst, förutom de som tillverkar, marknadsför eller förskriver läkemedel, kunna starta och driva ett apotek. Det vill säga även läkemedelsgrossister.

Regeringen föreslås dock kunna göra undantag, exempelvis för barnmorskor som endast har en begränsad förskrivningsrätt.

Svensk anpassning till norsk modell

Frågan är bara hur många enskilda personer som kommer att våga sig på att öppna eget. I omregleringens första skede föreslår nämligen Lars Reje att det görs en svensk anpassning av den norska modellen där några få stora europeiska apotekskedjor har lagt beslag på större delen av marknaden. Enligt vissa rapporter har priserna i Norge snarare stigit än sjunkit i konsumentledet.

Lars Reje menar dock att prisstegringen inte har gått att bevisa och att fördelen med att ha stora aktörer på marknaden är att de lättare kan förhandla till sig bra priser från de stora läkemedelsbolagen – på läkemedelskopior (generika) och parallellimporterade läkemedel.

 ? Men vi tror att det kommer att finnas utrymme även för mindre apotek på marknaden, säger Lars Reje.

Gemensam prissättning

Även fortsättningsvis är det Läkemedelsförmånsnämnden som ska avgöra priserna på de receptbelagda läkemedlen, som ska vara lika över hela landet. Däremot kommer de enskilda apoteken att själva kunna sätta priset på receptfria läkemedel och på närliggande produkter.

Samhällets kostnader för läkemedel är i dag cirka 31 miljarder kronor per år. Under omregleringens första år räknar Lars Reje med en bruttobesparing på cirka 110 miljoner kronor, 190 miljoner år två, men på sikt betydligt större besparingar.

Två år efter starten av omregleringen föreslås att en grundlig utvärdering görs av hur det nya systemet har slagit.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida