Är detta patientsäkert?Tveksamt.

Mer än var tionde vårdskada som inträffar på sjukhus orsakas av läkemedel, enligt Socialstyrelsen. Vi skickade ut medicin-journalisten Fredrik Hedlund, med en bakgrund som apotekare, för att se på patientsäkerheten i läkemedelshanteringen. Han fann problem direkt.?

Klockan visar halv åtta på morgonen när jag kliver in genom dörrarna till medicinavdelningen på ett av landets universitetssjukhus. Det är fortfarande en och en halv timme kvar tills sjukhusapoteket nere i entrén öppnar. Då kommer redan dagens första doser av läkemedel att vara utdelade till medicinavdelningens patienter.?

Men innan det är gjort måste ett antal frågetecken kring läkemedlen redas ut. På en medicinavdelning, som är i gång dygnet runt och där det hela tiden sker oförutsedda saker, handlar mycket om att överlämningen av informationen måste fungera perfekt. Det gör den inte.?

Det kanske inte är möjligt att skapa ett totalt ofelbart system, men det måste gå att komma närmare än så här.?

Jag får hänga med sjuksköterskan Eva som ansvarar för sex av avdelningens 24 patienter. Hon börjar vid läkemedelsvagnen som står i korridoren. På den ligger det en pärm och bredvid den står en bärbar dator.??

Sjukhuset har sedan någon månad tillbaka infört datoriserade läkemedelslistor på akut- och medicinavdelningarna, men ännu fungerar det inte som det ska. Akutläkarna ska egentligen skriva in patienternas läkemedelsordinationer direkt i datasystemet, men alla har inte lärt sig det ännu så därför kör man med två parallella system – papper och dator. Det blir problem direkt.?

I de handskrivna ordinationsbladen från gårdagens akutintag finns gott om oklarheter. En patient har bland annat fått ordinationen Primperan 1×20 mg, ingen läkemedelsform är angiven.?

– Jag tror att de menar suppar, säger Eva.?

Primperan tabletter finns nämligen bara i styrkan 10 mg, suppositorierna är på 20 mg.?

– Men patienten mådde inte illa och suppar är ju lite integritetskränkande att ge så det kändes onödigt, säger Eva som även jobbade i går kväll och därför är insatt i fallet.?

Tillsammans med patienten kom de överens om att hon skulle ta en tablett 10 mg i stället.?

– Men egentligen undrar jag varför hon ska ha det alls, hon mår ju inte illa, säger Eva.??

En annan patient ska ha Cardizem Unotard 180 mg, enligt ordinationen.?

– Det läkemedlet har vi inte här. Vi har Cardizem Retard 180 mg från samma tillverkare, men jag kan inte se i Fass om det är någon skillnad mellan dem. Läkarna får avgöra om vi kan ta det i stället eller om vi ska beställa hem det andra, säger Eva.?

Men patienten ska ha en tablett nu på morgonen och inga läkare syns till. Eva plockar fram patientens medhavda dosett och granskar innehållet. Antalet tabletter i morgonfacket stämmer inte med det antal tabletter som patienten ska ha på morgonen, enligt ordinationen från akuten. ?

Eva kontrollerar utseendet på Cardizem Unotard via tablettidentifieringsfunktionen i Fass.se. Den ska vara vit, kupad och oval, hon väljer den av tabletterna i dosetten som ser ut så och kollar med patienten om hon känner igen den och kan intyga att det är rätt tablett.??

Är detta patientsäkert? Tveksamt, tycker jag. Dosetter ser väldigt lika ut och det är möjligt att förväxla två patienters dosetter, skillnaden i antalet tabletter i morgonfacket skulle kunna tyda på just det. ?

Och utseendet vit, kupad och oval känns inte särskilt unikt när det gäller tabletter.??

Samma patient ska även få Parkinson-medicinen Madopark Mite nu på morgonen, enligt ordinationen från akuten. En rosa post-it-lapp sitter fast på ordinationsbladet där Eva själv antecknat något kvällen innan. Mado­park Mite avregistrerades för över tio år sedan.?

– Nu finns det i stället något som heter Madopark Quick Mite och enligt Fass har den ersatt Madopark Mite, säger hon.?

Men för säkerhets skull kollar Eva med patienten igen. Det visar sig att hon tar Madopark mot myrkrypningar i benen och den tar hon till natten, inte på morgonen. Dessutom förklarar patienten att hon själv har flyttat en vätskedrivande tablett från morgondosen till lunchen eftersom »det var så många tabletter att ta på morgonen«.?

Det förklarar varför tablettantalet inte stämde i dosettens morgonfack – det var nog rätt dosett i alla fall.??

Det är inte ovanligt att Eva behöver kontrollera ordinationerna med pati­en­terna själva och då blir generika ­ibland ett problem, berättar hon. Olika utseenden på läkemedel gör att patienterna inte känner igen »sina« läkemedel och sjukhusets utbyteslista ändras inte alls lika snabbt som apotekets.

Eftersom Eva jobbade i går kväll är hon väl insatt i de nya patienterna, något som annars skulle innebära ytterligare ett moment av informations­överföring som kan gå snett. Men nu vet hon redan att en annan nyinskriven patient tydligt berättade att hon tog Verapamil 40 mg två gånger om dagen och inte en gång som akutläkaren skrivit. Patienten får en tablett nu på morgonen så får Eva ta upp det med läkarna på ronden senare, säger hon.?

Det är uppenbart att överföringen av information från akuten till avdelningen i pappersform inte fungerar. På en timme hittade vi fel styrka eller läkemedelsform, oklart läkemedel, avregistrerat läkemedel vid fel tidpunkt och fel dosering. Fyra-fem problem i ordinationen till tre nyinskrivna patienter. Det kan inte vara rimligt.?

Tur att de går över till ett datoriserat system nu, tänker jag, men inte heller det är perfekt. Eva visar en ordinationslista för en patient som har legat inne några dagar på avdelningen och därför finns i datorsystemet. Det ser snyggt och prydligt ut.?

– Men vi saknar överblicken, säger hon.??

Papperssystemet innehåller en hel veckas ordinationer på ett ark medan datorsystemet endast visar dagens läkemedelsdoser.?

– När man ger en patient läkemedel har det betydelse vilka läkemedel patienten fick dagen innan. Man gör ofta justeringar av preparat och doser under vårdtiden, säger Eva.?

Hon berättar om fall där ändringar som gjorts en dag inte har förmedlats vidare i datorsystemet till nästa dag och därför missats.?

Men med ett datoriserat system skulle det kunna gå att införa en dubbelkontroll, där varje tablett kontrolleras mot datorordinationen med en skanner innan den ges. Jag frågar om det skulle vara en förbättring??

– Det är frågan om. Det finns en risk att man litar för mycket på datorn och inte tänker själv då, så jag tror inte det, säger Eva.??

Medicinavdelningen har fyra patientansvariga sjuksköterskor, men det finns bara tre läkare på avdelningen. Det innebär att Eva får prata med olika läkare om sina patienter.?

Vid den första ronden avhandlas endast en patient. Läkaren, som förklarar att hon egentligen inte brukar vara på medicinavdelningen utan är kardio­log, ifrågasätter, precis som Eva gjorde, ordinationen av Primperan. Patienten mår ju inte illa. Hon vill även byta ut Panodil och Dexofen mot Naproxen. Hon sätter sig vid datorn.?

– Det här med två system är helt bisarrt, säger hon till mig och skakar på huvudet. Nu måste jag skriva in de här läkemedlen i datorsystemet för att kunna sätta ut dem.?

Eva tar inte upp frågan om hjärtläkemedlet Cardizem Unotard med kardio­logen, eftersom det inte är hennes patient.??

Vid den andra ronden är det större pådrag. Då sitter både överläkaren och underläkaren med. Snabbt avhandlas olika patienter och vilka prover som ska tas på dem.?

Frågan om Cardizem Unotard kommer upp. Eva förklarar oklarheten med Unotard och Retard och berättar hur hon löste problemet på morgonen med patientens egen medicin.?

– Unotard? Det har jag aldrig hört talas om, säger överläkaren.?

Underläkaren tittar i Fass på nätet. Överläkaren tittar i Fass på nätet. ?

– Ska vi kanske ringa apoteket och kolla, föreslår Eva.?

– Nja, i stället för att vi gör det eller sitter här och lusläser Fass just nu tror jag det enklaste är om ni tar patientens egna tabletter så länge, säger överläkaren.

Nästa fråga är Verapamil 40 mg en eller två gånger??

– Verapamil 40 mg är ju en nästan homeopatisk dos och två gånger det är inte så mycket bättre. Jag undrar varför hon får det, säger överläkaren.?

– Troligen en svikt, säger underläkaren som tittar i journalen.?

– Då finns det anledning att sätta in ace-hämmare, säger överläkaren. Men förresten, vi kör några dagar med Furix så får vi se hur det går, ändrar han sig och underläkaren antecknar.??

Ronden är slut. Läkarna går ut till patienterna. För Evas del är det snart dags för lunchutdelningen, det brukar vara färre mediciner och mindre problem. Till eftermiddagsronden kommer läkarna att ha svar på de kvarvarande frågetecknen, de nya patienterna läggs in i datorsystemet och det blir ordning på deras ordinationer. Men i morgon har det kommit nya patienter med nya problem och allt börjar om igen.????

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida