Armstöd på toaletten kan vara farliga

Armstöd på toaletten kan vara farliga
Den här sortens toalettförhöjning, med armstöd med enbart en infästning, kan vara för vek. Grafik: Läkemedelsverket

Armstöd till toalettförhöjningar kan vara för veka och leda till att brukarna skadas, något som Läkemedelsverket vill uppmärksamma vården på.

Det är vanligt att brukare belastar armstöden med hög vikt. Det har vid några tillfällen lett till att stöden har vikt sig så att brukaren fallit i golvet med allvarliga skador, och till och med död, som följd.

De armstöd som avses är de med bara en infästning. Problemet med dem är att det finns en svaghet i standarden för att testa armstöd. I dag testas armstöden enbart med hälften av maximal brukarvikt, vilket är för lite. Nu arbetar Läkemedelsverket för att testkraven ska förbättras i den nya internationella standard som är på gång.

Tillbud på grund av armstöden ska anmälas till Läkemedelsverket på samma sätt som tillbud med andra medicintekniska produkter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida