Patientsäkerhet

Åtta av tio äldre har problem med sina läkemedel

Åtta av tio äldre har problem med sina läkemedel
Med läkemedelsgenomgångar minskade andelen felaktiga läkemedel som de äldre stod på. Arkivbild: Mostphotos

I en studie som gjorts på äldre personer i Skåne visar det sig att 84 procent har minst ett läkemedelsrelaterat problem. Det vanligaste är att läkemedlet är helt onödigt, ges i för hög dos eller att det är fel läkemedel som har ordinerats.

Det visar en doktorsavhandling som skrivits av apotekaren Cecilia Lenander vid Lunds universitet. I ett av sina arbeten har hon studerat i vilken grad 1 700 äldre patienter i primärvården i Skåne hade läkemedelsrelaterade problem.

Elva läkemedel i snitt

Medelåldern hos patienterna var 87,5 år. De använde i genomsnitt 11,3 läkemedel. Men variationen var stor, från endast 1 tablett om dagen upp till 35 stycken.

Hela 84 procent hade åtminstone ett läkemedelsrelaterat problem.

Av dem som använde neuroleptika var det bara 43 procent som hade en godkänd indikation. I övriga fall var indikationen felaktig eller saknades helt.

Genomgång minskade användningen

Neuroleptika användes främst av patienter på särskilda boenden. Det var inte lika vanligt bland dem som bodde kvar hemma. Det var också vanligare att patienter med nedsatt kognition, depressiva symtom och sömnproblem fick neuroleptika.

Efter läkemedelsgångar minskade användningen av neuroleptika med 23 procent.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida