it i vården

Avråder från antibiotika på distans

Avråder från antibiotika på distans
Det är inte lämpligt att ordinera antibiotika eller ens ställa diagnos vid vissa infektioner, anser Strama. Arkivbild: Mostphotos

Att träffa och undersöka patienten är i de flesta fall nödvändigt för att kunna avgöra om antibiotika behövs för att bota en infektion. Digitala vårdmöten räcker inte, slår Strama fast.

1 november 2017

För vissa luftvägsinfektioner som halsfluss och bihåleinflammation kan diagnos ställas vid distanskontakt. Men antibiotika bör inte skrivas ut efter enbart ett digitalt vårdmöte. Andra infektioner som lunginflammation och öroninflammation kräver fysisk undersökning och där bör inte ens diagnos ställas av läkare på distans.

Nu sätter Strama ner foten i den infekterade debatten om nätläkartjänsterna och ger ut nya rekommendationer för digitala vårdmöten där patienterna söker för infektioner. Strama är ett nätverk med representanter för landstingen, myndigheter och medicinskt kunniga experter och verkar för en rationell antibiotikabehandling och mot ökad antibiotikaresistens.

Kritik mot nätläkartänster

Nätläkarföretagen har tidigare fått kritik för att de ställer diagnoser och skriver ut antibiotika för luftvägsinfektioner som halsfluss och lunginflammation. Företagen har själva hävdat att de följer Stramas riktlinjer.

Läs också:Digitalt är bra – men måste kvalitetssäkras

När Strama nu förtydligar sina riktlinjer innebär det att distansbedömning inte längre är lämpligt vid många slags infektioner och att det sällan är lämpligt att skriva ut antibiotika. Undantagen är till exempel okomplicerade urinvägsinfektioner samt borrelia och svinkoppor om det är möjligt att se patienten via video.

Strama pekar på flera problem med diagnos och antibiotikabehandling på distans. Den fysiska undersökningen är i de flesta fall nödvändigt för att kunna ställa rätt diagnos. Att lyssna med stetoskop, bedöma trumhinnans rörlighet och svullnad av lymfkörtlar är viktigt för den samlade bedömningen.

Risk för felbehandling

Om fysisk undersökning inte görs minskar säkerheten i diagnostiken vilket kan leda till att patienten inte får den antibiotikabehandling som behövs eller att patienten får en antibiotikabehandling som inte behövs – vilket är till nackdel både för patienten och den totala resistensutvecklingen.

Strama manar till försiktighet vid införandet av distansbedömningar och menar att det saknas kunskap och oberoende bedömningar om hur patientsäkert det är.

Läs Stramas rekommendationer här.

Det har bara gått ett par år sedan de första vårdcentralerna på webben öppnades. Sedan dess har nätläkartjänsterna blivit allt fler och i dag ligger många landsting i startgroparna för att öppna egna distansmottagningar.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida