Både stora för- och nackdelar med Livial

29 augusti 2008

Behandling av äldre kvinnor med klimakterie- och benskörhetsmedlet Livial (tibolon) kommer att bli en delikat balansakt mellan nytta och risk. Detta sedan en studie på över 4 500 bensköra kvinnor mellan 60 och 85 år har visat att behandlingen halverar risken för ryggradsfrakturer och minskar risken för övriga frakturer samt minskar risken för bröstcancer och koloncancer med två tredjedelar.

Men studien fick lov att avbrytas i förtid eftersom behandlingen mer än fördubblade risken för stroke bland kvinnorna.

New England Journal of Medicine 2008;359:697-708

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida