Barnmorskor får skriva ut spermiedödande gel

Från den första oktober får barnmorskor skriva ut ex temporeberedningar av spermiedödande medel för utvärtes bruk. Barnmorskor har tidigare saknat förskrivningsrätt för  tillfälliga beredningar. Ändringen har gjorts med anledning av att Apoteket har börjat tillverka ett spermiedödande vaginalgel som kan användas tillsammans med pessar. Sedan hösten 2006 har det inte funnits något kommersiellt företag som erbjudit något sådant medel för den svenska marknaden
Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2007:12 om ändring i LVFS 1997:10 finns på www.lakemedelsverket.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida