Behandling. Beteendeterapilika effektivt som läkemedel

SBU har utvärderat behandlingar av sömn-besvär hos vuxna.?

NY RAPPORT .Vuxna som söker vård för sömnbesvär erbjuds oftast sömnråd kombinerat med läkemedel. Trots att rekommendationen är att läkemedelsbehandling ska vara kortvarig, får många, särskilt äldre, sömn­tabletter under lång tid.?

SBU:s, Statens beredning för medicinsk utvärdering, slutsats är att kortvarig läke­medelsbehandling gör att patienten somnar snabbare och får längre sömntid. Men behandlingen innebär risk för beroende, och ökar risken för fallolyckor hos äldre.?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) eller annan beteendeterapi leder till att patienten somnar snabbare och inte är vaken lika länge under natten. Sömnkvaliteten blir också bättre.?

Det vetenskapliga underlaget är inte tillräckligt för att bedöma effekten av kombinerad farmakologisk och psykologisk behandling, jämfört med bara psykologisk behandling. Det vetenskapliga underlaget är heller inte tillräckligt för att effekten av alternativa och komplementära metoder ska kunna bedömas.

Källa: www.sbu.se . Rapporten Behandling av sömnbesvär hos vuxna. En systematisk litteratur-översikt. 2010.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida