Biverkningar. Plikt att anmäla men färre gör det

Sedan våren 2007 ska alla sjuksköterskor rapportera till Läkemedelsverket när de misstänker allvarliga och oförutsedda biverkningar samt när de dyker upp allt oftare. Ändå visar en ännu opublicerad enkätstudie att bara 58 procent av de sjuksköterskor som svarade vet att de ska rapportera.

De som hade fått undervisning och information om biverkningsrapportering, 15 procent av de svarande, rapporterade i signifikant högre grad än de utan särskild information. Sjuksköterskor som hade arbetat i mer än 20 år hade bättre kunskap om vad som ska rapporteras än yngre kolleger. Två tredjedelar i studien efterlyste mer utbildning i farmakologi.

Samtidigt visar siffror från Läkemedelsverket att en allt mindre andel rapporter om biverkningar kommer från sjuksköterskor. Elisabet Ekman, farmaceut och en av forskarna bakom studien, vill nu nå ut till sjuksköterskestudenter med information.

Hur ofta biverkningar rapporteras ser olika ut i landet, och skiljer sig mellan olika typer av vård. Sjuksköterskor i barnhälsovården är duktiga på att rapportera biverkningar av vacciner och flest rapporter från slutenvården kommer från röntgensjuksköterskor. En sannolik orsak är att de ger kontrastmedel och att reaktionerna på dessa är uppenbara.

Sjunkande andel rapporter
I studien av Elisabet Ekman ingick 753 slumpmässigt utvalda sjuk­skö­ter­skor varav 60 procent svarade.

  • 2007: 25%
  • 2008: 24%
  • 2009: 23%
  • 2010: 17%

Källa: www.lakemedelsverket.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida