Bravå-priset: Onödiga läkemedel gallras systematiskt bort

Bravå-priset: Onödiga läkemedel gallras systematiskt bort
Britta Schaar, Therese Stor och Mats Öhagen tog i dag emot Bravå:s pris för sitt arbete för bättre läkemedelsanvändning. I bakgrunder vakar Florence Nightingale.

Bravå-priset går i år till Tomtebogården i Mora. Väl pålästa går sjuksköterskorna igenom de boendes läkemedel och gör en riskanalys. När onödiga läkemedel tas bort kan det innebära stora förbättringar i livskvalitet.

En person som utretts och fått en demensdiagnos visade sig inte längre ha några symtom och kunde flytta hem. En annan boende, som tidigare behövde två levande stöd för att kunna gå, tar nu sin rullator och går ut på stan när hon har lust, berättar Margaretha Lars-Jos, som är verksamhetschef på Tomtebogården. Exemplen är många, och alla har de observant personal samt effektiva och regelbundna läkemedelsgenomgångar att tacka för att de nu mår så mycket bättre.

På tok för många läkemedel

När sjukskötersketeamet Britta Schaar, Therese Stor och Mats Öhagen för flera år sedan började med regelbundna läkemedelsgenomgångar, blev det snart uppenbart att många äldre hade på tok för många läkemedel. Boven i dramat var oftast onödiga, olämpliga och till och med skadliga läkemedel som ger oönskade effekter. Dessutom ofta i för höga doser och i olämpliga kombinationer. Läkemedelsbehandlingen gjorde då mer skada än nytta. Något som de sedan flera år jobbar intensivt med. Största möjliga livskvalitet för de boende är deras mål.

Fortfarande är det så att de som kommer till Tomtebogården kan vara ordinerade upp till 20 olika preparat, men även färre läkemedel kan innebära risker för den enskilde om de är olämpliga, ges i för höga doser eller i ogynnsamma kombinationer.

Förbereder sig noggrant

Nu arbetar sjuksköterskorna tillsammans med undersköterskorna systematiskt för att komma tillrätta med överförskrivningen och börjar alltid med det när en ny boende flyttar in. Nu är de nere i en genomsnittlig nivå på mellan tre och fyra läkemedel per patient – och då är kolpatienterna medräknade.

Inför läkemedelsgenomgången, som görs tillsammans med läkaren en gång i veckan, går sjuksköterskorna igenom läkemedelslistan, läser på om respektive läkemedels verkan samt önskade och oönskade effekter. De utgår från hur de boende mår, vilka symtom på illabefinnande de har; ofta kan personen ha läkemedel som var relevant när det sattes in, men som när personen har blivit äldre och sämre inte längre är av godo utan snarare av ondo.

Reaktionerna följs noga

Ett läkemedel i taget tas bort, aldrig fler, och de observerar noga reaktionerna; gäller det ett blodtryckssänkande preparat följs blodtrycket varje dag. Resultaten är entydiga. De boende faller inte lika ofta som tidigare och flera av dem är piggare och mer vakna nu, vilket i sin tur gör att fallolyckorna minskar och att de får färre trycksår. Eftersom de är mer alerta äter de också mer, vilket gör dem stadigare, och en del känner när de är kissnödiga och kan kontrollera urinen bättre. Färre läkemedel minskar också besvär med muntorrhet.

Nu belönas personalen på Tomtebogården med Bravås, Bra vård för äldre, hedersutmärkelse 2013, som delas ut i dag den 22 april.

6 K

Som stöd i sitt systematiska arbetssätt har de 6 K:

1. Konsekvensbeskrivning: vad har den äldre för symtom? Den äldre observeras.

2. Kommunikation: en fördjupad anamnes görs, vilka diagnoser har den äldre som är relevant för medicinering? Hur ser livshistorien ut?

3. Klinisk kunskap: en problemanalys genomförs, är symtomen relaterade till sjukdom eller är de biverkningar av läkemedel?

4. Katalogisering: vilka symtom/biverkningar kan man se?

5. Kontinuitet: i vilken ordning läkemedlen ska sättas ut beslutas.

6. Kontroll: noggrann uppföljning under och efter utsättning av läkemedel.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida