Cancerdrabbade kvinnor slutför inte behandling

2 mars 2007

Trots att kvinnor som behandlas för bröstcancer med
tamoxifen rekommenderas att ta läkemedlet i minst fem år slutade mer än var femte att ta sina tabletter inom ett år, visar en irländsk studie på drygt 2 800 behandlade kvinnor. Efter tre och ett halvt år hade mer än var tredje avbrutit behandlingen.

Källa: Cancer, online 22 januari 2007.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida