Dagen efter-piller kan tas oavsett vikt

Dagen efter-piller kan tas oavsett vikt
Det finns inget säkert vetenskapligt stöd för att kroppsvikten påverkar effekten av dagen efter-pillret Norlevo.

Även kvinnor som väger över 80 kg kan ta akut p-pillret Norlevo, enligt nya råd från det europeiska läkemedelsverket.

I slutet av förra året var resultatet i två kliniska studier att Norlevo börjar förlora effekt redan vid 75 kg och att det inte har effekt för kvinnor som väger över 80 kg. Det gav upphov till en ändring i produktbeskrivningen för akut p-pillret – och det europeiska läkemedelsverket EMA  inledde en genomgång av den samlade forskningen på området.

Nu är utvärderingen av forskningsläget klar, och rekommendationen är att Norlevo (levonorgestrel) och andra granskade akuta p-piller kan användas av kvinnor oavsett vikt, eftersom fördelarna överväger riskerna.

”Det finns inte tillräckligt mycket data för att med säkerhet styrka att den graviditetsskyddande effekten minskar vid högre kroppsvikt. Vissa kliniska studier tyder på minskad effekt hos kvinnor med högre vikt, men andra studier visar inte på det ”, skriver det europeiska läkemedelsverket på sin webb.

Fakta

  • Kvinnor som tar akut p-piller ska upplysas om att de ska intas så fort som möjligt efter oskyddat samlag. Akut p-piller ska bara användas vid enstaka tillfällen, och inte ersätta andra preventivmedel.

Källa: EMA, Europeiska läkemedelsverket.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida